Advies bij geschillen - RoDijKa Bouwkundige keuringen en advies

Bouwkundige
  Keuringen
        &
    Advies
Geschillen

U heeft een geschil met een aannemer en u denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de bouw/verbouw van uw woning? Laat RoDijKa de eventuele fouten bekijken en wij zullen dit voor u vastleggen in een document wat u dan weer kunt gebruiken bij het aansprakelijk stellen van de aannemer/tegenpartij.