Disclaimer - RoDijKa Bouwkundige keuringen en advies

Bouwkundige
  Keuringen
        &
    Advies
Disclaimer

- Informatie op deze site mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van RoDijKa;

- U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie en prijzen op deze site. Dit i.v.m. eventuele wijzigingen of tikfouten. De juiste informatie is altijd opvraagbaar bij RoDijKa;

- Orderopgave via internet wordt z.s.m. behandeld. Rodijka kan nimmer aansprakelijke worden gesteld voor vertragingen of gevolgen die optreden als gevolg van een storing op internet op problemen met verzenden en/of ontvangen van e-mail. Indien u binnen 24 uur geen reactie heeft ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

- Het auteursrecht van het design en ontwerp van deze website ligt volledig bij 3G Webapplicaties. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen / gekopieerd. zie www.3g-online.nl.