Oplevering - RoDijKa Bouwkundige keuringen en advies

Bouwkundige
  Keuringen
        &
    Advies
Oplevering nieuw- (ver)bouw

Of u nu een nieuwe woning, appartement of een kantoorgebouw heeft laten bouwen of een grote verbouwing of restauratie heeft laten uitvoeren. In alle gevallen wilt u graag weten of de uitgevoerde werkzaamheden conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit voldoende is en of er geen andere gebreken zijn.
Tijdens zo’n oplevering worden de tekortkomingen, onvolkomenheden, gebreken en ontstane beschadigingen vastgelegd in een “proces verbaal van oplevering”.
Afhankelijk van de bevindingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor alle partijen, moeten de tekortkomingen, onvolkomenheden, gebreken en ontstane beschadigingen door de betreffende partijen opgelost of hersteld worden.

Ook hiervoor geldt, dat niet iedereen bouwkundig onderlegt is en weet wat je mag verlangen of eisen om datgene te krijgen wat gevraagd is. Wij van RoDijKa zijn onafhankelijk en hebben geen enkele relatie of betrekking met het uitvoerende bedrijf of de projectontwikkelaar. Dat geeft ons alle vrijheid om kritisch te zijn.


Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Neem gerust contact met ons op; 0348-444581 of stuur een e-mail naar; advies@rodijka.nl