Werkwijze - RoDijKa Bouwkundige keuringen en advies

Bouwkundige
  Keuringen
        &
    Advies
Werkwijze aan- of verkoopkeuring

Op het afgesproken tijdstip is de keurder bij de woning aanwezig. De keuring op locatie neemt gemiddeld 1 tot 1,5 uur in beslag. Het verder uitwerken van de rapportage gebeurt op een andere locatie. We adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting, bouwkundige tips en kan tevens uw vragen beantwoorden.

Het onderzoek omvat een volledige inspectie van dak tot in de kruipruimte.
De inspecteur registreert tijdens de bouwtechnische keuring alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud. Er worden veel foto’s gemaakt welke terug te vinden zijn in de rapportage.
De bouwkundige zal altijd zijn uiterste best doen om alle onderdelen zo goed mogelijk te inspecteren, hiervoor zijn diverse hulpmiddelen voor handen (trap, spiegel op stok etc.).
Indien de kruipruimtes onder normale omstandigheden bereikbaar zijn worden de onderzijde van de begane grondvloer en het leidingwerk etc. geïnspecteerd.

Binnen twee werkdagen (meestal de volgende dag al) ontvangt u het bouwtechnisch rapport per mail, full color en op verzoek kan de rapportage ook per post worden verstuurd. Het rapport is voorzien van foto’s en een kostenraming op korte en lange termijn en bevat tevens een gedetailleerde meerjarenonderhoudsplanning voor de eerste zes jaar (zie ook onze voorbeeldrapportage).

Rodijka garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Rodijka verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. Rodijka is verantwoordelijk voor de inhoud, wij zijn dus onafhankelijk.